top of page

19 zile de activism pentru  prevenirea  violenței și abuzului împotriva copiilor și tinerilor 

1-19 noiembrie  2023
 

"Nicio violență împotriva copiilor nu este justificabilă, toată violența împotriva copiilor poate fi prevenită"- Paulo Sérgio Pinheiro

De ce încă o ediție a Campaniei 19 zile de activism?

Pentru că abuzul și violența împotriva copiilor și tinerilor continuă să fie un fenomen la nivel mondial, care încalcă drepturile copiilor, afectează dezvoltarea sănătoasă a acestora și se regăsește la toate nivelurile sociale, de la domiciliu până la sistemele educaționale, de sănătate și justiție.

Campania are drept scop mobilizarea și încurajarea activităților locale și naționale pentru o mai bună prevenire a fenomenului. Folosind procesul de construire a coalițiilor generate de Campania 19 zile, putem spori solidaritatea și activismul pentru a crea un angajament la nivel mondial pentru încetarea violenței împotriva copiilor și a tinerilor până în 2030.

  Fundația Summitul Mondial al Femeilor (WWSF) a inaugurat această zi în anul 2000, cu sprijinul a numeroși demnitari, printre care Kofi Annan, Paulo Sergio Pinheiro, Desmond Tutu, Majestatea Sa Regina Rania a Iordaniei, Jean Zermatten și prof. Yang-hee Lee, ambii foști președinți ai Comitetului ONU pentru drepturile copilului; Marta Santos Pais, fost reprezentant special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor; Najat Maalla M'jid, reprezentant special ales al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor, pentru a menționa doar câțiva dintre ei. FICE  Romȃnia  desfăsoară

această campanie  din  anul 2012  iar WWSF din anul 2011.

Actualizări privind ratificările universale și diversele protocoale opționale  (începând cu 2022)

 •     Convenția cu privire la drepturile copilului (CDC)

- 196 de state părți au ratificat Convenția cu privire la drepturile copilului

 • Protocolul opțional privind vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă (OPSC)

- Manual privind Protocolul opțional-http://www.unicef-irc. org/publications/547

- Statut: 121 de semnatari și 178 de state părți

Statele care sunt părți la Protocolul opțional privind vânzarea de copii, prostituția și pornografia infantilă (OPSC) au obligația de a interzice, incrimina, preveni și asigura răspunderea pentru infracțiunile de violență și exploatare sexuală.

 • Protocolul opțional privind implicarea copiilor în conflictele armate (OPAC)

- Statut: 130 de semnatari și 173 de state părți

Protocolul opțional privind implicarea copiilor în conflictele armate (OPAC) interzice copiilor să ia parte la ostilități, îndeamnă toate statele să stabilească vârsta minimă de recrutare la 18 ani și interzice recrutarea de către grupurile armate nestatale a persoanelor sub 18 ani.

 • Al treilea Protocol opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului privind o procedură de comunicare (OPCP)

- La 14 aprilie 2014, a intrat în vigoare Protocolul opțional la Convenția privind drepturile copilului referitor la o procedură de comunicare (OPCP). Noul protocol permite copiilor și reprezentanților acestora să depună plângeri cu privire la încălcări specifice ale drepturilor omului (așa cum sunt descrise în CDC, OPSC și OPAC) direct la Comitetul pentru drepturile copilului.

- Această posibilitate este disponibilă pentru copiii ale căror guverne au ratificat cel de-al treilea Protocol opțional

- Statut: 53 de semnatari și 50 de părți

 • Copiii și conflictele armate Raport al Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU, 31 martie 2023

Extras:

"În perioada ianuarie - decembrie 2022 au fost comise 27 180 de încălcări grave împotriva copiilor prinși în război în cele 26 de situații de conflict evaluate, ceea ce face ca acest număr să fie cel mai mare verificat vreodată de ONU."

Copiii sunt afectați de conflictele armate în multe feluri. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a identificat șase încălcări grave în legătură cu copiii în conflictele armate :

- Uciderea și mutilarea copiilor

 

- recrutarea sau utilizarea copiilor ca soldați

 

- violența sexuală împotriva copiilor

 

- atacuri împotriva școlilor sau spitalelor

 

- Refuzul accesului umanitar pentru copii

 

- răpirea de copii

Primele nouă luni ale anului 2022 au fost marcate de un număr constant ridicat de încălcări grave împotriva copiilor, fapt subliniat și de decizia Secretarului General de a adăuga trei noi situații de îngrijorare în ultimul său raport privind copiii și conflictele armate - și anume în Etiopia, Mozambic și Ucraina.

Dintre cele șase încălcări grave împotriva copiilor în conflictele armate, cel mai mare număr de cazuri verificate au fost cele de recrutare și utilizare a copiilor, urmate de ucidere și mutilare și de răpire. Atacurile asupra școlilor și spitalelor au continuat să crească, iar numărul atacurilor verificate a fost deosebit de mare în Burkina Faso, Republica Democratică Congo și Myanmar.

În timp ce cazurile de violență sexuală au continuat să nu fie raportate suficient, în 2022 s-a înregistrat un număr constant ridicat de incidente verificate de violență sexuală care au afectat fete și băieți." (...)

 

 Raportul integral : https://digitallibrary.un.org/record/4002091?ln=en

REGULAMENT

 1. Descrierea grupului ţintă, a beneficiarilor direcți și indirecți

Beneficiarii direcți sunt preșcolarii, elevii din școli (primare, gimnaziale), licee, cluburi ale copiilor, centre de plasament precum și cadrele didactice coordonatoare.

Beneficiari indirecți sunt grǎdiniţele, școlile, părinții și comunitățile locale, care vor avea copii cu o mai mare capacitate de integrare socială, mai protejați față de fenomenul distructiv al abuzului și violențelor de orice fel.

 1. Durata proiectului

Proiectul se derulează în perioada octombrie – aprilie a fiecărui an școlar, de preferat până în 2030, anul declarat, la nivel mondial, al toleranței zero față de abuzurile și violențele asupra copiilor.

 1. Bugetul Campaniei – 10000 lei (prin cunatificarea activităților de voluntariat desfășurate de către membrii echipei de implementare)

 

    2.Descrierea activităţilor

 • Transmiterea către inspectorate școlare/școli/DGASPC-uri/CJRAE, etc., a informațiilor cu privire la proiect/campanie;

 • Desfășurarea de mese rotunde, work-shop-uri, întâlniri între specialiști, cadre didactice, reprezentanți ai elevilor și ai părinților, la nivel județean și regional, pentru a pregăti metodologic campania;

 • Înscrierea unităților școlare în proiect, prin completarea online a Formularului de înscriere, până pe data de

 • 09 octombrie 2023, la adresa

 

https://docs.google.com/forms/d/1qz2tbSbkU0nM_EGgu0PXGTOBX-hUQ-DsbMBUk5FddU4/edit

 

 • Constituirea unei baze de date cu instituțiile participate la proiect;

 • Realizarea activităților circumscrise proiectului pe care fiecare instituţie de educaţie și le propune (work-shop-uri, realizarea de afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, conceperea unor scrisori, eseuri tematice pe care copiii/elevii să le trimită autorităților locale, politicienilor, realizarea de desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor/elevilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, întlniri cu specialiști – medici, psihologi, sociologi, polițiști, etc.):

      10 octombrie - 20 noiembrie 2023

 • Temele activităților care se pot realiza în cadrul proiectului Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor includ, orientativ și nu limitativ, prevenirea abuzurilor de orice tip asupra copiilor, prevenirea abandonului școlar și a absenteismului, problematica copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, problematica sarcinilor nedorite și a mamelor minore, exploatarea copiilor, etc.;

 • Transmiterea către echipa de proiect a raportului de activitate de la nivelul instituţiei:

       04 decembrie 2023

Raportul campaniei, înregistrat, va fi ȋntocmit și semnat de către UNICUL COORDONATOR LOCAL, cu antetul oficial al instituţiei și validat (prin semnătură și ștampilă) de către directorul acesteia. Raportul va specifica obiectivele urmǎrite, temele dezbǎtute, numǎr de participanţi, numele cadrelor didactice care s-au implicat efectiv ȋn realizarea activitǎţilor (nu ȋn calitate de participant la activitate), numele invitaţilor la dezbateri (pǎrinţi, Poliţie, Agentia Antidrog, s.a), concluzii ale dezbaterilor, propuneri/sugestii.

Raportul  final  al  activitǎţilor  va  fi  transmis  pȃnǎ  la  04 decembrie  2023, pe adresa  activism19zile2023@gmail.com

 • Întocmirea raportului național al proiectului Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor: 31  decembrie  2023

 • Publicarea raportului național al campaniei, pe site-ul FICE România, în luna ianuarie 2024

 • Transmiterea în toate instituțiile participante a certificatelor nominale de participare la campanie: până la 31.08.2024;

 • Transmiterea raportului național către Fundația Summitul Femeilor Lumii (World Women’s Summit Foundation), Geneva, inițiatoarea mișcării mondiale de luptă împotriva abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor: ianuarie  2024

 • Publicarea raportului global al mișcării mondiale de luptă împotriva abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor.

 

 1. Locul desfăşurării:

 • în  instituţiile de educaţie și comunități

 1. Descrierea pe scurt a activităților:

La nivelul instituțiilor de educație înscrise în proiectul Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor se vor desfășura activitățile pe care acestea și le propun (work-shop-uri, realizarea de afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, conceperea unor scrisori, eseuri tematice pe care copiii să le trimită autorităților locale, politicienilor, realizarea de desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, întlniri cu specialiști – medici, psihologi, sociologi, polițiști, etc.).

Pe data de 2 noiembrie, Ziua  internațională a compasiunii, copiii vor realiza ”cercuri ale compasiunii” în comunitățile/instituţiile de  educaţie unde au devenit vizibile/cunoscute cazuri de abuz și de suferință extremă a copiilor (inclusiv decese în școală sau familie, ca urmare a actelor de violență), ca un gen de ”altare” închinate colegilor lor, unde să se aprindă candele, să se așeze fotografii, să se pună buchete de flori, scrisori, mesaje, mesaje de compasiune pentru familii etc.

Având în vedere dificultățile întâmpinate în anii trecuți de către echipa de coordonare a campaniei în gestionarea mesajelor recepționate, recomandăm ca fotografiile sau clipurile să aibă dimensiunea maximă de 25 MB, atât cât se permite prin intermediul clientului local de e-mail (nu se vor transmite rapoartele de activitate prin transfer.ro, e-transfer, wetransfer, filemail, etc.).

Recomandăm ca în special în datele de 02 noiembrie (zi a compasiunii), 19 noiembrie (Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului) și 20 noiembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Copilului) să fie postate imagini sau clipuri de la activitățile cu copiii.

 1. Rezultatele calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor trebuie pusă în aplicare prin politici sociale adecvate și trebuie să implice organizații, guverne, grupuri de tineri, familii, școli și profesioniști. Este un fapt cunoscut că prevenirea este mai bună și mai ieftină decât reacția la abuz și violență. Transformarea  dintr-o cultură de reacție într-o cultură de prevenire este urgentă. Prin prevenire stabilim orientări și comportamente învățate care creează obstacole în calea făptuitorilor de acțiuni indezirabile. Prevenirea nu este posibilă, este esențială. În afară de obligația statelor în materie de drepturi ale omului, violența implică costuri sociale, economice și de sănătate uriașe și scade bugetele publice și numai prin abordarea cauzelor care stau la baza violenței, aceste costuri vor fi reduse. Prevenirea este în cele din urmă arta de a crea relații, comunități și organizații care sunt egale, non-violente și respectă toate persoanele și unde oamenii trăiesc fără discriminare, hărțuire sau violență care le pot bloca de la atingerea întregului lor potențial uman.

Scopul prevenirii este acela de a crea un mediu în care să se realizeze:

 • Intoleranţǎ la abuz și violențǎ

 • îmbunătățirea capacității tuturor de a crea , comunități mai sigure pentru copiii și tinerii noștri.

”În timp ce nu există nicio îndoială cu privire la necesitatea de a asista victimele abuzului și violenței și pentru a garanta siguranța acestora, ar trebui să se acorde întotdeauna prioritate măsurilor preventive” (OMS)

Prevenirea este cel mai eficient mod de a proteja copiii de abuz și contribuie în mare măsură la crearea unei culturi a non-violenței; prin aceasta ne propunem să cuantificăm rezultatele desfășurii Campaniei 19 zile, din 2011 și până în 2030!

 

 1. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

Reafirmăm ideea că în cadrul acestei campanii (pe care sperăm să o putem iniția în cât mai multe unități de învățământ) nu ne propunem să realizăm evaluări bazate pe strategii de tip output, out-take sau outcome, ci mai degrabă să evidențiem reacțiile copiilor (atât a celor abuzați cât și a potențialilor agresori – în cazul bullying-ului sau a pasivilor față de actele de violență) și să formăm, prin cooperare și conlucrare, atitudini pro-active, de denunțare a actelor de violență și de susținere a tuturor acelor abuzați, oprimați.

 1. Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului

Sustenabilitatea și continuitatea proiectului derivă din însuși interesul arătat constant, pe parcursul celor 9 ediții anterioare desfășurate în România, de  unitățile școlare participante, de elevi, părinți și cadre didactice.

 1. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare realizate în timpul implementării Campaniei

Principalele căi de mediatizare/promovare sunt site-ul FICE România, site-urile ISJ-urilor, revista Tribuna Învățământului, ziarele și revistele din zonele/județele în care se află școlile/comunitățile participante, Facebook.

Vă invităm, ca în fiecare an, începând cu anul 2012, cȃnd  FICE Romȃnia s-a alǎturat  acestei  campanii, să folosiți kitul anual de campanie "19 zile de activism pentru prevenirea violenței și abuzului împotriva copiilor și tinerilor - 1-19 noiembrie", ediția 2023, pe  care  ȋl  publicǎ  anual, ȋncepȃnd  din 2011, WWSF WWSF  (https://www.woman.ch/wp-content/uploads/2023/09/2023_KIT_19_D_UPDATE_EP-FINAL_01.09_lI.pdf

Tema 1 - Prevenirea implicării copiilor în conflictele armate

Tema 2 - Prevenirea violenței sexuale și a abuzurilor sexuale asupra copiilor

Tema 3 - Prevenirea hărțuirii

 Tema 4 - Prevenirea neglijenței

Tema 5 - Prevenirea muncii copiilor

Tema 6 - Prevenirea pedepselor corporale

Tema 7 - Prevenirea vânzării de copii

Tema 8 - Prevenirea prostituției copiilor

Tema 9 - Prevenirea CSAM

Tema 10 - Prevenirea traficului de copii

Tema 11 - Prevenirea turismului sexual cu copii

Tema 12 - Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare

Tema 13 - Copiii străzii

Tema 14 - Discriminarea bazată pe starea de sănătate

Tema 15 - Prevenirea dependenței și a abuzului de substanțe

 Tema 16 - Prevenirea malnutriției

Tema 17 - Prevenirea pericolelor legate de TIC

Tema 18 - Prevenirea răpirilor

Tema 19 - Justiția juvenilă Ziua Mondială pentru prevenirea violenței și a abuzurilor împotriva copiilor și tinerilor - 19 noiembrie  în sinergie cu 20 noiembrie - Ziua universală a copilului

Reamintim obiectivul de dezvoltare durabilă al ONU, ținta nr. 16.2.

#16.2: Să punem capăt abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva copiilor și torturii acestora

"Cercetările arată că "abuzul și relele tratamente pot duce la probleme de sănătate fizică și mintală pe tot parcursul vieții, rezultate mai slabe la învățătură și pot afecta chiar dezvoltarea creierului unui copil. Victimele violenței au mai multe șanse de a deveni viitori agresori, alimentând un ciclu care consumă vieți."

În plus, există efecte economice mari. Țările care nu abordează problemele legate de violența împotriva copiilor sfârșesc prin a pierde sume importante de bani. Violența fizică, psihologică și sexuală împotriva copiilor poate costa guvernele până la 7 trilioane de dolari americani pe an."

Alte ținte relevante ale ODD pentru campania "19 zile" sunt:

"Copiii sunt victimele violenței":

5.2: Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva tuturor femeilor și fetelor în sferele publice și private, inclusiv a traficului de persoane, a exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare

5.3: Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, cum ar fi căsătoriile timpurii și forțate ale copiilor, precum și mutilarea genitală a femeilor

8.7: Eliminarea celor mai grave forme de muncă a copiilor, inclusiv sclavia și traficul de persoane, recrutarea și utilizarea copiilor soldați și, până în 2025, eliminarea muncii copiilor sub toate formele sale

4.a: Asigurarea unor medii de învățare sigure, non-violente, incluzive și eficiente pentru toți

Reducerea impactului violenței în familiile și comunitățile lor

16.1 : Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și a ratelor de mortalitate aferente, oriunde în lume

16.2 : A se vedea mai sus

16.3 : Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesului egal la justiție pentru toți.

16.9 : Asigurarea identității legale pentru toți, inclusiv înregistrarea nașterii

16.a: Consolidarea instituțiilor relevante... pentru a preveni violența

4.7: Să se asigure că toți elevii dobândesc cunoștințe...(pentru) promovarea unei culturi a păcii și a non-violenței

Hărțuirea

Hărțuirea este o formă de comportament agresiv care apare în mod intenționat și repetat, provocând un alt copil să se simtă rănit. Bullying-ul poate lua forme multiple, inclusiv răspândirea de zvonuri, amenințări, agresiuni fizice sau verbale,angajarea în practici insidioase, cum ar fi excluderea unui copil dintr-un grup pentru a-l răni, sau orice alte gesturi sau acțiuni care au loc într-un mod mai puțin vizibil.

 • Care sunt tipurile de bullying ?

- Fizic: cum ar fi lovirea, lovirea cu pumnii, loviturile cu picioarele sau furtul sau deteriorarea bunurilor sau a obiectelor unei alte persoane.

- Verbal: cum ar fi adresarea de nume, denigrarea, batjocorirea, etichetarea și amenințarea.

- Social: cum ar fi ignorarea sau lăsarea pe dinafară a unei persoane în mod intenționat, excluderea dintr-un grup sau răspândirea de zvonuri despre aceasta.

- Psihologice: priviri urâte, urmărire, manipulare a unei persoane pentru a face-o să creadă că hărțuirea este o invenție a propriei imaginații.

 • "Cyberbullying-ul este o altă încălcare a drepturilor copiilor. UNICEF definește" hărțuirea cibernetică ca fiind utilizarea mesajelor electronice pentru a hărțui, amenința sau viza o altă persoană. Adesea, adulții nu sunt conștienți că se întâmplă și, prin urmare, nu pot ajuta. Din cauza conectivității, mediile care ar fi putut fi cândva un sanctuar pentru copil, în particular casa sa, se transformă într-o arenă de chinuri secrete".

 • Consecințele hărțuirii:Există multe efecte negative pe termen lung pentru copiii care au fost hărțuiți, inclusiv rezultate psiho- logice, cum ar fi depresia, anxietatea și satisfacția scăzută în viață.

Alte consecințe includ un risc sporit de tulburări alimentare și dificultăți sociale și de relaționare, precum singurătatea și retragerea socială.

Care sunt semnele care arată că un copil este hărțuit ?

 • - Rănile inexplicabile

 • - Haine, cărți, electronice sau bijuterii pierdute sau distruse

 • - Dureri frecvente de cap sau de stomac, senzație de rău sau simularea bolii

 • - Schimbări în obiceiurile alimentare, cum ar fi săritul brusc peste mese sau mâncatul în exces. Copiii pot veni acasă de la școală flămânzi pentru că nu au mâncat la prânz.

 • - Dificultăți de somn sau coșmaruri frecvente

 • - Scăderea notelor, pierderea interesului pentru temele școlare sau lipsa dorinței de a merge la școală

 • - Pierderea bruscă a prietenilor sau evitarea relațiilor sociale.

 • situații sociale

 • - Sentimente de neputință sau scăderea stimei de sine

 • - Comportamente autodistructive, cum ar fi fugitul de acasă, rănirea sau discuțiile despre sinucidere

Care sunt semnele care arată că un copil îi agresează pe ceilalți?

 • - Se implică în bătăi fizice sau verbale

 • - Are prieteni care îi agresează pe alții

 • - Sunt din ce în ce mai agresivi

 • - Sunt trimiși frecvent în biroul directorului sau în detenție

 • - Aveți bani în plus inexplicabili sau noi obiecte de valoare.

 • - Dau vina pe alții pentru problemele lor

 • - Nu acceptă responsabilitatea pentru acțiunile lor

 • - Sunt competitivi și își fac griji în legătură cu reputația sau popularitatea lor 

Hărțuirea în copilărie și adolescență este o problemă majoră de sănătate publică care a afectat unul din trei copii din toate țările, indiferent de venituri, în luna precedentă.

Riscul sporit de rezultate slabe în materie de sănătate, educație și sociale asociate cu hărțuirea este bine recunoscut în copilărie, iar acum se știe că se extinde până la vârsta adultă.

https://bjgp.org/content/71/704/122

Abuzul sexual asupra copiilor online, pornografia, ex-ploatarea copiilor ating un punct maxim.

Imaginile sunt îngrozitoare. Copii, unii de doar 3 sau 4 ani, care sunt abuzați sexual și, în unele cazuri, torturați."

Potrivit unui articol din New York Times din 2019, "companiile de tehnologie au raportat un record de 45 de milioane de fotografii și videoclipuri online cu abuzuri anul trecut. În urmă cu mai bine de un deceniu, acest număr era mai mic de un milion.

"Legile internaționale și naționale actuale care abordează OSEA nu au definiții clare a ceea ce constituie "conținut dăunător" și, în general, se bazează pe poliția comunitară pentru identificarea autorilor "

Versiunea actualizată 2023- "pornografia infantilă" (rămâne termenul legal),  este una dintre cele mai violente și oribile forme posibile de abuz asupra copiilor. Din acest motiv, cei care lucrează pentru a combate acest tip de abuz au început să folosească termenul "materiale de abuz sexual asupra copiilor" (CSAM), care exprimă mai exact conținutul și este legat în mod explicit de sursa problemei.

Versiunea actualizată 2023-Raportul privind traficul de persoane solicită guvernelor să intensifice acțiunile pentru a pune capăt exploatării sexuale extrateritoriale a copiilor și abuzurilor sexuale asupra acestora.

Traficul de persoane este întreprinderea infracțională cu cea mai rapidă creștere din lume, o afacere de peste 150 de miliarde de dolari anual - care atrage infractorii pentru a exploata femei și fete.

Recunoaștem că adulții și copiii care au fost traficați sau exploatați sexual ar trebui să fie tratați ca victime ale unei infracțiuni, nu ca infractori în sine.

54% din milioanele de victime sunt vândute și abuzate în scopul exploatării sexuale de către cumpărători.

"Liderii anti-trafic la cea de-a 23-a Conferință a Alianței împotriva traficului de persoane au îndemnat cele 57 de state participante la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) să își consolideze răspunsul pentru a preveni și eradica traficul de persoane prin generarea voinței politice necesare pentru a aborda această problemă."

 https://www.osce.org/cthb/541569#:~:text=VIENA

 • 94% dintre victimele traficului de persoane sunt femei și fete 

 • 284 milioane de euro de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani au consumat droguri la nivel mondial în 2020.

Victimele hărțuirii cibernetice sunt mai predispuse să consume alcool și droguri.Piața mondială a traficului de droguri are o valoare globală anuală estimată între  426 miliarde de dolari și 652 miliarde de dolari (USD).

Până în 2050, foametea și malnutriția ar putea crește cu până la 20 de procente, deoarece ca urmare a dezastrelor legate de climă .

În țările cu venituri mici sau medii, 30% (182 milioane) dintre copii sunt cu întârzieri în creștere sau subponderali.

47 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani sunt epuizați,14,3 milioane de copii suferă de epuizare severă și 144 de milioane de retard de creștere, în timp ce 38,3 milioane de copii sunt supraponderali sau obezi.

Malnutriția copiilor este în creștere. PAM, alături de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), UNICEF și OCHA, biroul ONU pentru afaceri umanitare, și-au reînnoit apelul pentru un sprijin mai mare acordat guvernelor din Africa de Vest.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

Cifrele lor reprezintă o creștere de 83% a malnutriției acute la nivel mondial în comparație cu 2015 până în 2022.

Ce este sextingul?

Sexting înseamnă folosirea telefonului, a computerului sau a aparatului foto pentru a trimite mesaje sau imagini sexy - de obicei selfie-uri. S-ar putea să credeți că sextingul este doar un mod inofensiv de a flirta sau de a-i arăta iubitului sau iubitei dvs. că vă place de ei. Dar sextul poate dura mai mult decât dragostea ta sau chiar decât relația ta. Odată ce ați dat click pe "Trimite", nu mai aveți cum să vă recuperați imaginile și mesajele. Poate că fostul sau prietenul tău le va șterge după ce relația se termină sau după ce vă certați, dar dacă nu o fac?

 

Sextingul poate cauza probleme serioase, indiferent dacă le trimiteți sau le împărtășiți. Fotografiile ar putea fi trimise sau postate online, unde persoane precum familia, profesorii și prietenii tăi le-ar putea vedea.

Împărtășirea acestor poze sau mesaje fără permisiune reprezintă o încălcare gravă a intimității și nu este în regulă. Iar dacă pozele pe care le trimiteți sau le partajați sunt cu cineva sub 18 ani (chiar dacă sunteți dumneavoastră), ați putea fi chiar arestat pentru pornografie infantilă, ceea ce reprezintă o infracțiune gravă. 

Raportul anual al Reprezentantului Special al Secretarului General privind violența împotriva copiilor - 2023-"Raportul este axat pe protecția copiilor în mediul digital, conține o prezentare generală a diverselor forme de violență la care sunt expuși copiii online, subliniind co-ocurența lor în acest cadru, precum și continuitatea dintre violența online și cea offline." 

103 țări sunt semnatare ale Convenției de la Haga privind răpirea internațională de copii.

În 2019, aproximativ 1 683 de copii (față de 2 493 în 2018) au fost răpiți, în special în scopul recrutării și al abuzului sexual, cele mai multe cazuri verificate fiind în Somalia, RDC și Nigeria.

Răpirile în masă de copii sunt în creștere în ultimii ani, ca tactică de terorizare sau ca țintă a unor grupuri politice, etnice și religioase

Versiunea actualizată 2023- 2 496 de copii au fost privați de libertate din cauza asocierii lor reale sau presupuse cu părțile implicate în conflict, în principal prin detenție, unde se pot confrunta cu alte violențe fizice, sexuale și psihologice.

Au avut loc atacuri asupra a 1 163 de școli și 647 de spitale.

"Încălcările grave" includ recrutarea și utilizarea copiilor de către grupările armate, ucideri, mutilări și răniri, violență sexuală, răpiri și atacuri asupra școlilor și spitalelor.

Anul trecut, 18 890 de persoane au suferit aceste încălcări, unele de mai multe tipuri. Aproximativ 8 630 de copii au fost uciși sau mutilați, 7 622 au fost recrutați și folosiți în luptă, iar 3 985 au fost răpiți.

Violența împotriva copiilor - fapte și cifre (Sursa 2021: UN SDG Target #16.2)

- 1 din 10 copii este abuzat sexual înainte de vârsta de 18 ani.

- Rapoartele de abuz sexual online asupra copiilor către NCMEC* au crescut de la 1 milion în 2014 la 45 de milioane în 2018.

- Violența împotriva copiilor afectează peste 1 miliard de copii din întreaga lume și costă societățile până la 7 trilioane de dolari pe an.

- 50 % dintre copiii din lume sunt victime ale violenței în fiecare an.

- La fiecare 5 minute, undeva în lume, un copil este ucis de violență

- 9 din 10 copii trăiesc în țări în care pedepsele corporale nu sunt complet interzise, ceea ce înseamnă că 732 de milioane de copii nu beneficiază de protecție juridică.

- 1 din 3 utilizatori de internet din întreaga lume este un copil, iar 800 de milioane dintre aceștia folosesc rețelele sociale. Orice copil poate deveni o victimă a violenței online.

- 246 de milioane de copii din întreaga lume sunt afectați în fiecare an de violența în școli.

- 1 din 3 elevi a fost hărțuit de colegii lor la școală în ultima lună, iar cel puțin 1 din 10 copii a fost supus la hărțuire cibernetică. *(NCME: Centrul național pentru copii dispăruți și exploatați (SUA)

"În întreaga lume, copiii ne arată puterea și leadership-ul lor, pledând pentru o lume mai sustenabilă pentru toți. Haideți să ne bazăm pe progresele înregistrate și să ne angajăm din nou să punem copiii pe primul loc. Pentru fiecare copil, pentru fiecare drept."

- Secretarul general al ONU, António Guterres" Sursa: https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day


 

bottom of page