FESTIVALUL NAŢIONAL AL CĂRŢII PENTRU COPII „BUCURIA LECTURII” 2021

Editia a XVII-a

Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea România (FICE România) vă supune atenției proiectul derulat de organizația noastră, Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii “Bucuria lecturii”, aflat la a XVII-a ediție.

 

Scopul proiectului Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii “Bucuria lecturii” este promovarea lecturii de carte la elevi, în vederea dezvoltării capacităţilor de înţelegere a conceptelor şi a imaginilor abstracte, de a memora şi imagina, de a înțelege și extrage sensurile din context, de creștere a motivației intrinseci etc. precum şi de atingere a unui nivel ridicat de maturizare emoţională şi intelectuală.

 

Proiectul se adresează elevilor din instituţiile preşcolare,școlare (din învățământul preuniversitar, cluburile și palatele copiilor etc.), detalii regăsindu-se în ghidul și regulamentul concursului, ambele anexate prezentei.

 

Copilăria, adolescenţa şi post-adolescenţa sunt perioade optime ale învăţării iar accesul liber la lectură şi, pe aceasta bază, la informare şi cunoaştere, se impune în societatea modernă ca unul dintre drepturile fundamentale ale copilului.

 

În acest context, promovarea lecturii în rândul elevilor se înscrie printre cerinţele obligatorii ale oricărei acţiuni socio-educaționale din România.

Înscrierea la acest proiect educațional nu este condiționată de plata vreunor taxe de participare și se realizează, pe baza fișei de înscriere anexată, la adresa bucurialecturii2014@yahoo.com.

Va  rugam  sa  completati si  tabelul  de  inscrieri :

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l2BhGMck8_VTfSX-C04FQc7cLqNYcIyOpYb9fCm1WCo/edit#gid=0

PRECIZARI

Termenul-limită de trimitere a lucrărilor și rapoartelor (la adresa poștală Școala Gimnazială Nr. 96, Str. Rezonanţei, nr. 2, București, Sector 4, cod poștal 041539): 15 mai 2021.

 

  • Transmiterea către echipa de proiect (pe adresa Școlii Gimnaziale Nr. 96 București) a celor mai bune lucrări (

  • Lucrările  originale(scrisoare,poveste) trebuie  scrise   de  mână  .

Lucrările trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri, manifestări sau să fi fost publicate (inclusiv pe internet).

Plicul trimis pe adresa Școlii Gimnaziale Nr. 96 București trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele documente: - fișa de înscriere;

-        lucrările literare ale elevilor (lucrările primite nu se restituie și nu se  acceptă contestaţii);

-        lucrările plastice realizate de elevi;

-        CD-ul cu fotografiile și/sau înregistrările audio-video din cadrul activităților, rapoartele de activitate realizate în cadrul Secțiunii a II-a.

 

Jurizarea lucrărilor transmise de către școlile înscrise în proiect:

-        Acordarea  premiului”Tudor Opriș”, pe secțiuni, școlilor câștigătoare;

-        Realizarea unei expoziții cu lucrările premiate în cadrul proiectului, la Palatul Național al Copiilor București: iunie 2021

ART. 4 CRITERII DE EVALUARE

-        originalitate

-        claritatea exprimării

-        încadrarea în specificul concursului

-        respectarea convenţiilor de redactare

-        aspectul estetic și stilistic

-        unitatea compoziţiei

-        contribuţia individuală, imaginaţia, creativitatea 

ART. 5 MEDIATIZAREA CONCURSULUI ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR

PROIECTULUI ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE PARTICIPANTE ȘI LA ISJ-URI

-        promovarea pe pagina web a FICE Romania;

-        articole în presa locală și centrală;

-        întocmirea listelor cu rezultatele concursului și afișarea pe pagina web a FICE România;

-        transmiterea în unitățile școlare participante și la ISJ-uri a rezultatelor jurizării la nivel național."

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now