top of page

Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor

1-19 noiembrie 2022

Sinteza conferintei nationale

Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea România (FICE România) realizeaza si  in acest an  Campania"19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor", inițiată în anul 2000 de către Fundația Summitul Femeilor Lumii (World Women’s Summit Foundation), cu sediul la Geneva și la care România, prin FICE România, s-a asociat începând cu anul 2012.

Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor se va desfășura în unități de învățământ prescolar,preuniversitar,centre de plasament, cluburi/palate ale copiilor si reprezintă o modalitate deosebit de atractivă de a organiza,  acțiuni pentru schimbarea comportamentului social, pentru educarea și mobilizarea copiilor și tinerilor, prin implicarea acestora, împreună cu instituții, organizații și alți parteneri ai societății civile, în prevenirea abuzului, neglijării, bullying-ului, abandonului și absenteismului școlar, a consumului de droguri și alte substanțe nocive, a traficului de persoane etc.
Pentru a contribui la crearea unei culturi  preventive, la stoparea violenței împotriva copiilor și a tinerilor, la sprijinirea

implementării recomandărilor ONU și, nu în ultimul rând, la atingereaobiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030, trebuie să

ne unim în acțiuni de colaborare și conlucrare.

 

 

 

 

 

Vă rugăm să rețineți că acest ghid  și cele 19 teme ale sale cu idei de acțiune sunt esențiale pentru activitățile campaniei noastre.

Sunteți liberi să vă alegeți și să vă dezvoltați propriile planuri de acțiune și evenimente.

Proiectul se derulează în perioada octombrie – aprilie a fiecărui an școlar, de preferat până în 2030, anul declarat, la nivel mondial, al toleranței zero față de abuzurile și violențele asupra copiilor.

Retineti :

 1. Descrierea activităţilor

 • Transmiterea către inspectorate școlare/școli/DGASPC-uri/CJRAE, etc., a informațiilor cu privire la proiect/campanie;

 • Desfășurarea de mese rotunde, work-shop-uri, întâlniri între specialiști, cadre didactice, reprezentanți ai elevilor și ai părinților, la nivel județean și regional, pentru a pregăti metodologic campania;

 • Înscrierea unităților școlare în proiect, prin completarea online a Formularului de înscriere, până pe data de 10 octombrie 2022, la adresa

 

      https://docs.google.com/forms/d/1QdcbETJ6wyzRiYtCnOIAl5Y-cx5leNe77USV24qnrnA/edit

 

 • Constituirea unei baze de date cu instituțiile participate la proiect;

 • Realizarea activităților circumscrise proiectului pe care fiecare instituţie de educaţie și le propune (work-shop-uri, realizarea de afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, conceperea unor scrisori, eseuri tematice pe care copiii/elevii să le trimită autorităților locale, politicienilor, realizarea de desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor/elevilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, întlniri cu specialiști – medici, psihologi, sociologi, polițiști, etc.):10 octombrie - 20 noiembrie 2022

 • Temele activităților care se pot realiza în cadrul proiectului Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor includ, orientativ și nu limitativ, prevenirea abuzurilor de orice tip asupra copiilor, prevenirea abandonului școlar și a absenteismului, problematica copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, problematica sarcinilor nedorite și a mamelor minore, exploatarea copiilor, etc.;

 • Transmiterea către echipa de proiect a raportului de activitate de la nivelul instituţiei:01 decembrie 2022

Raportul campaniei, înregistrat, va fi ȋntocmit și semnat de către unicul coordonator local, cu antetul oficial al instituţiei și validat (prin semnătură și ștampilă) de către directorul acesteia. Raportul va specifica obiectivele urmǎrite, temele dezbǎtute, numǎr de participanţi, numele cadrelor didactice care s-au implicat efectiv ȋn realizarea activitǎţilor (nu ȋn calitate de participant la activitate), numele invitaţilor la dezbateri (pǎrinţi, Poliţie, Agentia Antidrog, s.a), concluzii ale dezbaterilor, propuneri/sugestii.

Raportul  final  al  activitǎţilor  va  fi  transmis  pȃnǎ  la  01 decembrie  2022, pe adresa  activism19zile@outlook.com

 • Întocmirea raportului național al proiectului Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor: 31  decembrie  2022

 • Publicarea raportului național al campaniei, pe site-ul FICE România, în luna ianuarie 2023

 • Transmiterea în toate instituțiile participante a certificatelor nominale de participare la campanie;

 • Transmiterea raportului național către Fundația Summitul Femeilor Lumii (World Women’s Summit Foundation), Geneva, inițiatoarea mișcării mondiale de luptă împotriva abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor: ianuarie  2023

 • Publicarea raportului global al mișcării mondiale de luptă împotriva abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor.

APEL LA ACȚIUNE

lansat de Fundația Women’s World Summit (WWSF) Geneva

Comemorați Ziua Mondială–19 noiembrie 2022

în sinergie cu

Ziua Universală a Copilului – 20 noiembrie 2022

                   

 

 

 

                                        

Facem apel la toți membrii coaliției, partenerii și prietenii noștri din întreaga lume să participe din nou cu activități locale și naționale la realizarea Țintei ONU pentru Dezvoltare Durabilă #16.2 „Oprirea abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva și torturii. a copiilor” pentru a accelera o mai bună prevenire a violenței împotriva copiilor și tinerilor din lume.

Vă invităm să utilizați posterul campaniei, să adăugați numele, sigla și programul de acțiune pentru a crește participarea la crearea unei lumi potrivite pentru copii și tineri.

La fiecare 5 minute un copil care moare ca urmare a violenței în întreaga lume, trebuie să mobilizăm nu numai guvernele, ci și toți cetățenii – adulți și tineri – să se angajeze în implementarea deplină a dreptului copiilor la demnitate și non-violență.

Pentru cei dintre voi care sunteți pentru prima datǎ la Ziua Mondială pentru prevenirea abuzului asupra copiilor din 19 noiembrie, vă rugăm să rețineți că Fundația Femeilor World Summit (WWSF) a inaugurat această Zi în anul 2000, cu sprijinul multor demnitari, inclusiv din partea lui Kofi Annan, Paulo Sergio. Pinheiro, Desmond Tutu, Majestatea Sa Regina Rania a Iordaniei, Jean Zermatten și Prof. Yang-hee Lee, ambii foști președinți ai Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului; Marta Santos Pais, Special  reprezentant al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor; Najat Maalla M'jid, fost raportor special al ONU pentru vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă, ca să menționăm unele dintre ele.

Ne propunem să folosim kit-ul campaniei noastre anuale „19 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva copiilor și tinerilor 1-19 noiembrie”, cu 19 teme și idei de acțiune.

 

.  Împreună putem fi schimbarea necesară pentru a schimba această lume.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
Prevenirea abuzului și violenței asupra copilului reflectată în planul politicilor publice
18 noiembrie 2022, la Palatul  Parlamentului, în Sala de Conferinţe „Dimitrie  Cantemir” (SALONUL  ALB )

Agenda conferintei

Filmulete  realizate  in  cadrul campaniei 19 zile 2022

DON'T be careless! It can happen to you too! WE CAN ACT TOO! WE CAN EDUCATE TOO!
Through the eyes of a child - Love, Hope, Courage, Patience - Therefore STOP VIOLENCE, STOP BULLYING !!

OUR HANDS OFFER! November 2 - International Day of Compassion

MAN IS A WONDER! Choose to be - EQUALITY, PEACE, RESPECT, SOLIDARITY, LOVE, COMMUNITY

bottom of page